Stichting Time Design

Stichting Time Design is in 2011 opgericht door onze CEO van Déhora en arbeids- en organisatiepsycholoog, Ben Jansen. Deze ideële stichting heeft als missie om de tijdachteloosheid die zij ziet in de samenleving om te zetten in tijdsbewustzijn. Het gaat hier om een optimale invulling van de tijd die wij als mens in het leven krijgen.

Met een andere tijdarchitectuur is er voor Nederland veel te winnen. Stichting Time Design beoogt het maatschappelijke instituut en de katalysator te zijn op het gebied van innovatie in de tijd en tijdbeleid. Wij willen in deze maatschappij meer aandacht genereren voor de kennisontwikkeling en –spreiding rondom het thema ‘tijd’. Op deze wijze streven wij ernaar om een beweging op gang te brengen naar een andere -en vooral betere-indeling van onze tijd, of tijdordening. Een die bijdraagt aan het oplossen van een aantal zeer wezenlijke en structurele maatschappelijke problemen.

Denk hierbij aan:

  • De vergrijzing, ontgroening en verkleuring van de samenleving (langer werken, AOW-leeftijd, betaalbaarheid pensioenen, organisaties van het onderwijs en de zorg, subculturele ritmeproblematiek);
    de congestieproblematiek (op verschillende terreinen) door onvoldoende infrastructurele voorzieningen (op bepaalde momenten);
  • De gejaagdheid en werkdruk waar een groot deel van de Nederlandse bevolking over klaagt;
    de krapte op de arbeidsmarkt en de onderbenutting van competenties (met name voor wat betreft vrouwen, mogelijk komen de mannen daarbij);
  • De beperkte mogelijkheden om werk en privé op een goede manier te combineren;
  • De slechte service die veel Nederlandse organisaties bieden;
  • Daarnaast willen wij werken aan integratie van gefragmenteerde bestaande initiatieven rond dit thema.

Laten we kennis maken

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Neem contact met ons op

Arent Janszoon Ernststraat 595K, 1082 LD Amsterdam